TEMA 3

Roller i retten.
Hvem gør hvad?

Uanset om en sag behandles i byretten, landsretten, Højesteret eller en af de andre retter, vil de samme roller optræde. Her kan du se de forskellige personer, der er tilknyttet en sag og se deres specifikke rolle under en retssag.

Straffesag

Alt afhængig af sagen vil der i en straffesag være forskellige aktører med i forløbet. Du kan lære mere om dem på næste side.

Den civile sag

I en civil sag er aktørerne nogle lidt andre end i straffesager. Du kan læse mere om dem på næste side.

Quiz