TEMA 3

Roller i retten.
Hvem gør hvad?

I dette tema om roller i retten kommer eleverne igennem fagbegreber for de forskellige personer tilknyttet en retssag. De lærer, hvad deres opgave er og hvorfor, så de kender de enkeltes roller i en retssag.

De kommer bl.a. igennem følgende:

 • Dommer (og lægdommer, nævninge og domsmænd)
 • Anklager
 • Forsvarer
 • Tiltalte
 • Vidne
 • Nævninge

Med følgende opgaver kan eleverne forstå og begå sig i retten. De kan identificere forskellene på personerne. Endelig kan de sætte sig ind i de etiske dilemmaer gennem rollespil og forstå modpartens rolle i en sag.

Det anbefales, at I tager på besøg i jeres nærmeste byret og overværer en straffesag. Som nævnt er alle retssager som udgangspunkt åbne for offentligheden, og det er nemt at finde en sag i byretten. Kontakt evt. jeres ret for besøg. Alternativt kan I se filmen under punkt 1.3, som viser en typisk straffesag i byretten.

1. Opgaver ift. rettens aktører

1.1 Gruppearbejde – Rettens aktører

Inddel klassen i grupper og tildel hver gruppe en af følgende roller: dommer, lægdommer, anklager, forsvarer, tiltalte og vidne (gerne seks eller flere grupper, så alle roller er fordelt). Lad eleverne arbejde med spørgsmålene, der knytter sig til deres rolle. Nogle af spørgsmålene kan eleverne svare på på baggrund af det, de allerede har læst om under Tema 3, men for andre af spørgsmålene gælder det, at svarene skal søges på nettet f.eks. domstol.dk.

DOMMER

 • Hvad er dommerens job. Beskriv med mindst 3 elementer.
 • Hvad er dommerens uddannelse?
 • Hvad skal vedkommende have på i byretten, landsretten og Højesteret?
 • Hvad er dommerens rolle?
 • Arbejder dommeren alene eller med hvem, og hvornår?
 • Hvad kigger dommeren på/vurderer ud fra, i sin bedømmelse af sagen?

LÆGDOMMER

 • Hvad er en lægdommer?
 • Hvordan bliver man lægdommer?
 • Skal lægdommeren have en bestemt uddannelse?
 • Hvad er lægdommerens rolle i en retssag?
 • Hvad er forskellen på nævninge og domsmænd?
 • Hvad kigger lægdommeren på/vurderer ud fra i sin bedømmelse af sagen?

ANKLAGER

 • Hvad er en anklager?
 • Hvem repræsenterer anklageren?
 • Hvordan bliver man anklager, og hvad er en anklagers uddannelse?
 • Hvem arbejder anklageren for?
 • Hvem betaler for anklageren? Og kan den tiltalte selv vælge anklageren?
 • Hvad er anklagerens rolle i en retssag?
 • Hvad kigger anklageren på ift. en sag?

FORSVARER

 • Hvad er en forsvarer?
 • Hvem repræsenterer forsvareren?
 • Hvordan bliver man forsvarer, og hvad er forsvarerens uddannelse?
 • Hvem arbejder forsvareren for?
 • Hvem betaler for forsvareren, og kan den tiltalte selv vælge sin forsvarer?
 • Hvad er forsvarerens rolle i en retssag?
 • Hvad kigger en forsvarer på ift. en sag?
 • Hvad er forsvarerens fornemste opgave?
 • Må en forsvarer tale subjektivt i en sag?

TILTALTE

 • Kom med eksempler på, hvorfor den tiltalte kan være havnet i retten.
 • Hvad er tiltaltes rettigheder?
 • Hvad sker der hvis en tiltalt ikke møder i retten ved indkaldelse?
 • Har tiltalte pligt til at tale sandt?

VIDNE

 • Hvad er vidnets rolle i en retssag?
 • Hvordan bliver man vidne i en sag?
 • Hvad sker der, hvis man ikke kan huske, hvad der skete?
 • Har man som vidne pligt til at møde i retten, hvis nu man ikke tør?
 • Hvem kan stille spørgsmål til vidnet?
 • Hvornår behøver man ikke at vidne?

Tema 3, opgave 11 – Download til eleverne

1.2 ROLLESPIL

Nu kender eleverne de forskellige roller i en straffesag.

Vedhæftet er drejebog til rollespil. Det kan enten spilles i jeres lokale byret eller spilles i klassen.

Hent drejebog som PDF

 

1.3 Stop & Go film – Netetik, en straffesag i byretten

Sagen kort:
Mathilde og Jakob har sex. Jakob filmer det, uden Mathilde ved det. Han sender det til sin ven Nikolaj, som sender det videre til mange andre. Nikolaj er sammen med en ven, der beder ham sende det til ham, men vennen sender det ikke videre. Mathilde mødes efterfølgende med en veninde, som fortæller hende, at Nikolaj har sendt videoen rundt til rigtig mange. Hun skriver straks til Nikolaj, at han skal slette videoen. Nikolaj ignorerer beskeden og sender videoen til nogle flere, før han sletter den. Mathilde melder det til politiet. Politiet anholder Nikolaj og tager hans computer og telefon. Herfra kører sagen.

Link til filmen Stop & Go netetik

Undervejs i filmen er der sat pauser ind, hvor nedenstående spørgsmål/diskussionspunkter kan anvendes:

 1. (første stop): Hvad ville I som anklagere udspørge Nikolaj om?
 2. (andet stop): Diskuter hvad samtykke betyder, og hvornår man har fået samtykke fra nogen.
 3. (tredje stop): Hvorfor er IT-teknikeren et vigtigt vidne?
  (I dette spørgsmål kan det debatteres, hvordan vi nu til dags sætter digitale aftryk overalt, hvordan vi derfor ikke kan begå os ubemærket på internettet, og derfor også skal lære om netetik).
 4. (fjerde stop): Hvis I skal sætte jer i forsvarerens position, hvorfor tror I så, at hun vælger at spørge ind til Nikolajs fremtidsplaner?
  (I dette spørgsmål kan det diskuteres, hvilke konsekvenser en dom kan have for ens fremtidsplaner).
 5. (femte stop) Hvis I var dommeren, hvad ville I så lægge vægt på i afgørelsen af sagen?

God fornøjelse

Tema 3, opgave 13 – Download til eleverne